Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sanne Keijzers Fotografie
info@sannekeijzers.nl
www.sannekeijzers.nl
Tel: 0650266053
IBAN: NL97RABO0199211574
KvK nr: 87087197
BTW-nr: NL004354311B50

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Sanne Keijzers fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heb je bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kun je dit schriftelijk en voorafgaand aan de geplande fotoshoot kenbaar maken via info@sannekeijzers.nl
3. De fotografe, Sanne Keijzers, behoudt het recht de informatie op de website wat betreft tarieven, werkwijze, bewerkingen en afspraken ten alle tijden aan te passen.

2. Boekingen en annuleringen fotoreportage
1. Voor een fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. Het maken van de afspraak kan online via de website, via social media kanalen, via WhatsApp of telefonisch worden gemaakt. De afspraak wordt altijd door de fotografe via de mail of sociale media bevestigd. In het geval van een buiten-shoot en slecht weer (regen, zeer donkere lucht of extreme kou of hitte) mag de fotoshoot worden geannuleerd door fotografe of door de klant. Er dient dan binnen 7 dagen een nieuwe afspraak te worden gemaakt die binnen 12 weken moet worden ingepland. Bij bewolking en zonneschijn kunnen er wel foto’s gemaakt worden. Echter kan dit niet bij regen, vanwege beschadiging van de apparatuur van de fotografe. Als je beslist om ondanks regenvoorspellingen de fotografe toch te laten komen en de fotoreportage gaat uiteindelijk toch niet door, dan betaal je de kosten die de fotografe heeft moeten maken (reiskosten en uurtarief). Bij twijfel wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot een beslissing gemaakt en hierover gecommuniceerd met de klant.
2. Je kiest voor Sanne Keijzers Fotografie omdat de stijl van fotograferen en de nabewerking van de foto’s jou aanspreekt. De fotografe is vrij haar artistieke kennis en inzicht tijdens de fotoreportage toe te passen en haar bewerkingen en stijl aan te passen naar eigen inzicht. De klant heeft geen inspraak in de nabewerking.
3. Uit iedere fotoshoot wordt door de fotografe een voorselectie uit alle gemaakte foto’s gemaakt. De fotografe zal een voorselectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de gemaakte fotoreportage. De fotografe is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan de klant te tonen. Je kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotografe niet geschikt zijn om te tonen. De klant mag na het ontvangen van de voorselectie zelf de keuze maken welke foto’s uit deze voorselectie bewerkt moeten gaan worden (bij een minishoot maakt fotografe zelf de keuze welke foto’s bewerkt gaan worden).
4. Eventuele reiskosten van Sanne Keijzers Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Buiten regio Weert komen er reiskosten bij a €0,50 per km vanaf Weert.
5. Bij het boeken van een fotoshoot geef je Sanne Keijzers Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, magazine in eigen beheer uitgegeven, eigen gebruik, en eventuele toekomstige activiteiten. Wil jij je foto’s niet online terug zien dan dient dit voorafgaande aan de fotoshoot aangegeven te worden via de mail.
6. Jouw fotoshoot en jouw foto’s zijn voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.
7. Mocht de fotoshoot onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de fotoshoot telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Het annuleren van een fotoshoot kan kosteloos minimaal 1 dag voor de geplande fotoshoot. Wordt de fotoshoot minder dan 24 uur van tevoren geannuleerd of is er een” No Show” dan wordt de gehele fotoshoot in rekening gebracht. In geval van ziekte bij een fotoshoot moet de fotografe hier maximaal 2 uur van tevoren van op de hoogte worden gebracht. Er dient binnen 7 dagen een nieuwe afspraak te worden gemaakt voor binnen 12 weken.
8. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotografe niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotografe indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

3. Betalingen & levertijd
1. Door een fotoshoot te boeken, geef je te kennen, dat je met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. Je kunt bij Sanne Keijzers fotografie contant betalen of het bedrag overmaken. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum nadat je de betalingsgegevens hebt ontvangen, tenzij anders overeengekomen. Indien je het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan hebt binnen de betalingstermijn zal de fotografe een betalingsherinnering sturen. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is de fotografe genoodzaakt je in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor jouw rekening. Je zult jouw foto’s of bestelling altijd pas ontvangen nadat de betaling is ontvangen.

4. Cadeaubonnen
1. Je kunt bij Sanne Keijzers fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon met een door jou te bepalen bedrag en kan worden ingeleverd voor een fotoshoot naar keuze.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. Je mag een cadeaubon schenken of doorverkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte.
5. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. Je ontvangt geen geld of tegoed retour indien jouw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. Het resterend bedrag kan wel worden omgezet in het ontvangen van extra foto’s.
6. Op het moment dat de fotoshoot geboekt wordt gelden de prijzen die op dat moment gehanteerd worden.

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotografe te worden gemeld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 werkdagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.
4. Je bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouzelf, jouw kinderen en jouw eigendommen. Schade aan jouzelf, jouw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe. Indien er schade ontstaat aan fotoapparatuur of andere fotografie spullen door toedoen van jouzelf of jouw kinderen, dan zullen deze kosten op jou verhaald worden.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig op eigen risico.
6. Sanne Keijzers fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of voor foto afdrukken in welke vorm dan ook, die niet door fotografe geleverd zijn. Fotografe bewerkt haar foto’s op een computer met een beeldscherm welke continu gekalibreerd wordt.

6. De foto’s
1. Een aantal dagen (meestal 3-5 dagen) na de fotoshoot ontvang je een preview met een aantal foto’s in lage resolutie met het logo van Sanne Keijzers Fotografie, dit kan ook in een kort filmpje zijn welke via Whatsapp naar je toe wordt gestuurd.
2. Na de fotoshoot ontvang je ook een link met de onbewerkte foto’s van de fotoshoot in lage resolutie met logo. Als klant maak je (bij een reguliere fotoshoot) zelf een selectie van de foto’s die je bewerkt wilt hebben. Wanneer je een minishoot hebt geboekt, kiest fotografe de foto’s uit die bewerkt worden. Het aantal foto’s waarop je recht hebt wordt duidelijk aangegeven. Tegen meerprijs zijn er extra foto’s te bestellen. Nadat de selectie is doorgegeven ontvang je binnen 3 weken de bewerkte foto’s digitaal in hoge resolutie, zonder logo, welke je zelf kunt downloaden via een Online Gallery. In overleg kan de levertijd verschoven worden. Bij het afdrukken van digitale fotobestanden is de klant zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken.
3. De onbewerkte foto’s (om de selectie te maken) mogen niet zonder te zijn afgenomen geplaatst worden op social media(Facebook Instagram etc.). Er mogen geen screenshots of foto’s van gemaakt worden zonder dat deze foto’s zijn worden afgenomen. Indien dit wel gebeurd volgt er een waarschuwing, indien de foto’s nog steeds geplaatst blijven, is de klant verplicht om de geplaatste foto’s af te nemen van de fotografe.
4. Er worden nooit onbewerkte originele foto’s geleverd.
5. Sanne Keijzers fotografie blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. Hierover vind je meer uitleg in artikel 7.
6. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden en het omzetten van foto’s in Zwart/Wit of een andere filter/bewerking.
7. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming van Sanne Keijzers.
8. De klant kan de bewerkte foto’s zelf downloaden via een Online Gallery. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze foto’s op de juiste op te slaan (2 verschillende plaatsen) en te bewaren. Na het versturen van de bestelde foto’s bewaart Sanne Keijzers alle foto’s nog 2 weken in haar archief. Na die 2 weken worden alle NIET bestelde foto’s gewist. De fotografe bewaart de bewerkte foto’s 1 jaar in haar eigen archief. Wanneer de klant de foto’s niet op 2 plekken heeft opgeslagen en de foto’s kwijt is dan kan de fotografe kijken of zij de foto’s nog heeft opgeslagen in haar archief en kan de fotografe deze opnieuw sturen. Hieraan zitten kosten verbonden van 15 euro welke voor rekening komen voor de klant.

7. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Sanne Keijzers fotografie. Indien je foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met de fotografe op.
2. Privé publicaties zoals bijvoorbeeld Facebook of Instagram zijn toegestaan.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Sanne Keijzers fotografie (licentie), deze moet je op ieder verzoek van Sanne Keijzers fotografie kunnen tonen.
4. Sanne Keijzers fotografie mag de foto’s, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Sanne Keijzers fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om je op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
5. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Sanne Keijzers fotografie” 

8.Faillissement/surseance
Zowel de Fotografe als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

9.Privacy statement en cookiebeleid
Sanne Keijzers Fotografie vindt jouw privacy erg belangrijk. Zij zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van jou verzameld worden en waarom. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@sannekeijzers.nl

Persoonsgegevens die Sanne Keijzers fotografie zal verwerken.
Sanne Keijzers Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam, namen gezinsleden
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt.
De website van Sanne Keijzers Fotografie en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De fotografe kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het wordt ouders dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er door Sanne Keijzers Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@sannekeijzers.nl

Met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt.
Sanne Keijzers fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw boeking en betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Sanne Keijzers fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Hoe lang deze gegevens bewaard worden.
Sanne Keijzers Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende  bewaartermijnen gehanteerd:
Persoonsgegevens van 
klanten: 7 jaar (i.v.m. belastingwet)

Delen van persoonsgegevens aan derden.
Sanne Keijzers fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanne Keijzers fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sannekeijzers.nl

Cookiestatement
Sanne Keijzers Fotografie maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Cookies verwijderen
Wanneer je niet (meer) wilt dat Sanne Keijzers fotografie cookies plaatst, kun jij in jouw browser instellingen aangeven dat je geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Je dient dit wel op elke computer en in elke browser die je gebruikt aan te geven.

10. Afdrukken
Het is mogelijk om via Sanne Keijzers Fotografie 2 soorten afdrukken te bestellen. Een Hexagon afdruk op Di-bond aluminium of een persoonlijk op maat gemaakte lijntekening. Beiden afdrukken worden uitbesteedt door Sanne Keijzers bij een externe leverancier.
1. Wanneer je een foto op een Hexagon afdruk wilt bestellen dan wordt er samen met Sanne Keijzers Fotografie overlegd welke foto geschikt is voor deze afdruk. Sanne Keijzers Fotografie zal altijd eerst een opzet van de foto sturen via de mail, welke pas na schriftelijke goedkeuring zal worden besteld.
2. De Hexagon afdruk wordt rechtstreeks bij Sanne Keijzers geleverd, waarna zij deze zal controleren en inpakken voor de klant. De Hexagon afdruk kan door de klant worden opgehaald in Weert.
3. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotografe te worden gemeld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren via de leveranciers waarbij het geleverde werk is afgenomen.
4. Het ontwerpproces van de lijntekeningen gaat buiten Sanne Keijzers fotografie om. Alleen het aannemen van de opdracht en (eventueel) het ophalen van het werk zal via Sanne Keijzers gebeuren. Klachten/vragen kunnen rechtstreeks met de leverancier ‘Willow Design’ worden besproken en opgelost

 
algemene voorwaarden